Een horloge dat ons dierbaar is, moeten we ook met zorg behandelen. Met enkele eenvoudige basisregels kunnen we haar leven optimaal rekken:

 • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing alvorens u het horloge in gebruik neemt
 • Controleer de waterdichtheid van uw horloges elk jaar.
 • Indien uw horloge heeft stil gelegen, windt u, vooraleer u het weer draagt, uw mechanisch – automatisch horloge opnieuw op met de kroon. Nooit schudden!
 • Als u uw horloge wil opwinden, moet u het in elk geval uitdoen om te vermijden dat u de opwindstift breekt.
 • Oefen geen extra druk uit op de kroon na het opwinden, want dan gaat de veer te hard spannen en beschadigd raken.
 • Verander de kalender niet terwijl de wijzers zich tussen 22 en 2 uur bevinden, het raderwerk dat al in werking is kan dan breken.
 • Kom onder water niet aan de opwindkroon en gebruik de chronograaf niet.
 • Spoel na een duik in de zee uw (waterdicht) horloge en zijn armband goed af met water om de corroderende werking van het zout tegen te gaan.
 • Geen horloge dragen tijdens het sporten, tenzij het hier speciaal voor ontworpen is. Bescherm in het algemeen uw horloges tegen vallen en schokken.
 • Laat een opgebruikte batterij nooit binnenin het mechanisme zitten. Als ze oxideert kan het loopwerk ernstig en zelfs definitief beschadigd worden.
 • Open zelf nooit uw horloge. Elke ingreep moet door een erkende specialist gebeuren.
 • Laat uw horloge, zowel mechanisch als quartz, geregeld controleren door een specialist. Het mechanisme wordt dan zorgvuldig schoongemaakt, de olie wordt ververst en de waterdichtheid wordt getest. Naargelang de slijtage van het horloge is een onderhoudsbeurt om de 5 à 9 jaar een goed gemiddelde.
 • Vette producten, parfums, stof en andere deeltjes zetten zich vast op zichtbare gedeeltes van het horloge en ook in de scharnieren van de metalen armbanden.

Een spoeling, na het onderhoud, met zeepwater geeft het voorwerp al zijn glans terug. De garantie die het merk biedt, geldt ook voor eventuele fabricagefouten die niet aan het licht konden komen tijdens de talloze maar toch zeer grondige controles van elke tijdmeter. Hoewel de duur van dergelijke garanties kan verschillen van fabrikant tot fabrikant, volstaat een jaar gebruik om zeker te weten dat het horloge vrij is van gebreken. De onderhoudskosten zullen ten laste zijn van de eigenaar, maar het horlogemerk draagt de kosten voor de werkzaamheden.